Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biotransformace fenolických látek enzymovými systémy kvasinky Candida tropicalis a bakterie Comamonas testosteroni
Název práce v češtině: Biotransformace fenolických látek enzymovými systémy kvasinky Candida tropicalis a bakterie Comamonas testosteroni
Název v anglickém jazyce: Biotransformation of phenols by enzymatic systems of Candida tropicalis yeast and Comamonas testosteroni bacteria
Klíčová slova: Biotransformace, fenolické látky, Candida tropicalis, Comamonas testosteroni, oxidace, enzymy
Klíčová slova anglicky: Biotransformation, phenols, Candida tropicalis, Comamonas testosteroni, oxidation, enzymes
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.04.2010
Datum zadání: 25.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.
  doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK