Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identification and characterization of main genetic components involved in phototransduction and vision of the cubozoan jellyfish Tripedalia cystophora
Název práce v češtině: Identifikace a charakterizace hlavních genetických komponent účastnících se fototransdukce a zrakové percepce u medúzy čtyřhranky Tripedalia cystosphora
Název v anglickém jazyce: Identification and characterization of main genetic components involved in phototransduction and vision of the cubozoan jellyfish Tripedalia cystophora
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2010
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2013
Datum a čas obhajoby: 22.09.2016 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2016
Oponenti: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
  MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK