Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Spliceosome assembly
Název práce v češtině: Formování sestřihového komplexu
Název v anglickém jazyce: Spliceosome assembly
Klíčová slova: pre-mRNA sestřih, skládání sestřihového komplexu, FRET, U1 snRNP, U2AF, U2 snRNP
Klíčová slova anglicky: pre-mRNA splicing, spliceosome assembly, FRET, U1 snRNP, U2AF, U2 snRNP
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. David Staněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.04.2010
Datum zadání: 19.07.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2011
Oponenti: Kateřina Chalupníková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Na modelu β-globinového genu, jehož pre-mRNA obsahuje pouze dva konstitutivně sestřihované introny, budou provedeny mutageneze 5´ a 3´ sestřihových míst tohoto genu. Budou vytvořeny buněčné linie stabilně exprimující modifikované pre-mRNA a následně dojde k analýze skládání sestřihového komplexu v místě exprese transgenů. Jedním z cílů je ověření úlohy modelu postupného skládání sestřihového komplexu (vs. tzv. supraspliceosomu) pomocí mikroskopických a následně biochemických metod.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Using β-globin model gene whose pre-mRNA only consists of two constitutively spliced introns, 5´ a 3´ splice sites of the gene will be mutated. Stable cell lines expressing the modified pre-mRNAs will be established and using these cell lines, the spliceosome assembly at the site of transgene expression will be studied. One of the aims of the study is to examine the role of stepwise spliceosome assembly model (vs. so called supraspliceosome) with usage of microscopic and subsequently biochemical approaches.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK