Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chemismus vody a sedimentů fluviálních jezer Labe
Název práce v češtině: Chemismus vody a sedimentů fluviálních jezer Labe
Název v anglickém jazyce: Water and sediment chemistry of fluvial lakes of the Elbe River
Klíčová slova: kvalita vody, sediment, kovy, znečištění
Klíčová slova anglicky: water quality, sediment, metals, pollution
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.04.2010
Datum zadání: 12.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2011
Oponenti: doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc.
  Ing. Libuše Benešová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK