Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace vlastností Ti slitin pro biomedicínské a strukturní aplikace
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Optimization of properties of Ti based alloys
for biomedical and structural applications
Klíčová slova: Slitiny Ti, biomedicínské aplikace, fyzikální vlastnosti
Klíčová slova anglicky: Ti based alloys, biomedical applications, physical properties
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Vypracujte literární rešerši poznatků o fyzikálních vlastnostech slitin Ti a jejich využití v biomedicíně a jiných oblastech.
Vyberte vhodné slitiny pro tyto aplikace.
Navrhněte vhodné termomechanické zpracování vedoucí k zlepšení mechanických vlastností materiálu a korelujte je s odpovídajícími změnami mikrostruktury.
Seznamte se s experimentálními metodami pro přípravu vzorků pro mikrostrukturní pozorování (žíhání, broušení, leštění, leptání atd.).
Studujte mikrostrukturu slitin pomocí optické a transmisní elektronové mikroskopie a rentgenové difrakce.
Studujte fázové změny probíhající v těchto materiálech.
Navrhněte možné způsoby povrchové úpravy vedoucí k zlepšení fyzikálních vlastností a demonstrujte je adekvátními experimenty (mechanické a únavové vlastnosti, mikrostrukturní změny).
Sledujte změny dalších vybraných fyzikálních vlastností ve vybraných vzorcích těchto slitin.
Seznam odborné literatury
[1] Titanium and Titanium Alloys (Fundamentals and Applications), ed. Ch. Leyens and M. Peters, Wiley-VCH, 2003.
[2]G. Luettering, J.C. Williams: Titanium (Engineering Materials and Processes) 2.6 ? 2.8, Springer, 2007
[3] G. A. Salishchev, R. I. Imayevare, O. N. Senkov and F. H. Froes: Microstructural control in Ti-Al for enhanced mechanical properties (overview), JOM 52 (2000), 46.
[4]M. Kocan, L. Wagner: Microstructural aspects in fatigue performace of various Ti systems, Adv. Mat. Sci. 16 (2008), 457.
[5] J. Mueller, H. Rack, L. Wagner: Effects of Supra and Subtransus heat treatment of HCF performance of Ti6Al4V alloys, JIMIC 5 (2007), 375.
[6] O.M. Ivasishin, P.E. Markovsky, S.L. Semiatin, C.H. Ward: Aging response of coarse- and fine-grained titanium alloys, Materials Science and Engineering (2005), 296 ? 305
[7]O.M. Ivasishin, P.E. Markovsky, Yu.V. Matviychuk, S.L. Semiatin, C.H. Ward, S. Fox, A comparative study of the mechanical properties of high-strength titanium alloys, Journal of Alloys and Compounds (2008) 296.
[8]E. Barel, G. Ben Hamu, D. Eliezer, L. Wagner: The effect of heat treatment and HCF performance on hydrogen trapping mechanism in Timetal LCB alloy, Journal of Alloys and Compounds (2009) 77.

Další literatura doporučená školitelem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK