Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrating Role of Adipose Tissue Secretory Functions in Response to Dietary and Pharmacological Treatments
Název práce v češtině: Integrující role sekreční funkce tukové tkáně v odpovědi na dietu
a farmakologickou léčbu
Název v anglickém jazyce: Integrating Role of Adipose Tissue Secretory Functions in Response to
Dietary and Pharmacological Treatments
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: nezařazení_neaktivní (11-00000)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Kopecký, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2010
Datum zadání: 12.04.2010
Datum a čas obhajoby: 23.03.2010 15:00
Místo konání obhajoby: Děkanát 1. LF UK
Datum proběhlé obhajoby: 23.03.2010
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
  RNDr. Monika Cahová, CSc., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK