Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adherence k léčbě osteoporózy
Název práce v češtině: Adherence k léčbě osteoporózy
Název v anglickém jazyce: 2Adherence to Osteoporosis Treatment
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2003
Datum zadání: 01.10.2003
Datum a čas obhajoby: 10.03.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.01.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.03.2010
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
  MUDr. Karel Macek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK