Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interaktivní narativita
Název práce v češtině: Interaktivní narativita
Název v anglickém jazyce: Interactive narrativity
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2010
Datum zadání: 31.05.2010
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK