Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak interpretovat Kafku? Kritika české recepce Kafkova díla a pokus o nový přístup.
Název práce v češtině: Jak interpretovat Kafku? Kritika české recepce Kafkova díla a pokus o nový přístup.
Název v anglickém jazyce: How to interpret Kafka? Criticism of the Czech reception of Kafka's work and an attempt a new approach
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.04.2010
Datum zadání: 08.04.2010
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK