Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zájmová činnost předškolních dětí (s přihlédnutím k podmínkám v úplných a neúplných rodinách)
Název práce v češtině: Zájmová činnost předškolních dětí (s přihlédnutím k podmínkám v úplných
a neúplných rodinách)
Název v anglickém jazyce: Leisure activity preschool children (taking account of conditions in full
and single-parent families).
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.04.2010
Datum zadání: 07.04.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Jana Havlová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK