Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncernové vztahy se zaměřením na náhradu škody v rámci koncernu
Název práce v češtině: Koncernové vztahy se zaměřením na náhradu škody v rámci koncernu
Název v anglickém jazyce: The relations within a group of companies with regard to the compensation of damage withit the group
Klíčová slova: Koncern, obchodní právo, náhrada škody
Klíčová slova anglicky: Corporate group, company law, damages
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2010
Datum zadání: 21.03.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.05.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2011 10:30
Místo konání obhajoby: 210
Datum odevzdání elektronické podoby:25.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2011
Oponenti: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce pojednává o právní úpravě koncernových vztahů, zejména
tedy uhrazení újmy, nahrazení hospodářské ztráty a náhrady škody v rámci koncernu.
Dále též bude pojednáno o některých souvisejících otázkách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the legal regulation of corporate group relations,
especially compensation of harm resulting from a lawful act, compensation of economic
loss and damages.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK