Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Meziválečná publicistika Zdeňka Němečka
Název práce v češtině: Meziválečná publicistika Zdeňka Němečka
Název v anglickém jazyce: The interwar journalism of Zdeněk Němeček
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2010
Datum zadání: 06.04.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK