Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Holokaust očima dítěte
Název práce v češtině: Holokaust očima dítěte
Název v anglickém jazyce: The Holocaust through child's eyes
Klíčová slova: holokaust, dětská perspektiva, Lustig, Kosinksi, Wiesel
Klíčová slova anglicky: holocaust, child´s perspective, Lustig, Kosinski, Wiesel
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.04.2010
Datum zadání: 27.10.2010
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá dětskou perspektivou v literatuře holokaustu. Chce vymezit charakteristické rysy této perspektivy a to především na rovině jazykové, stylistické a motivické. Na základě analýzy tří děl (románu Nabarvené ptáče Jerzyho Kosinského, povídky Děti Arnošta Lustiga a díla Noc Elie Wiesela) je jejím cílem postihnout specifické prvky, které odlišují dětskou perspektivu od perspektivy dospělého člověka.
Seznam odborné literatury
Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia. 1997.
Améry, Jean.: Bez viny a bez trestu. Pokus o překonání nepřekonatelného. Praha: Mladá Fronta 1999.
Bauer, Jehuda: Úvahy o holokaustu. Praha: Academia. 2009.
Bauer, Michal: Noc a naděje, noc a beznaděj. In: Tvar Roč. 10, č. 19. 1999. Str. 20.
Bauman, Zygmunt: Modernita a holocaust. Praha: Sociologické nakladatelství. 2010.
Baumgartner, Andreas: „Da war meine Kindheit zu Ende…“ Kinder als verfolgte des Naziregimes und als Häftlinge im Konzentrationslager. In: Geraubte Kindheit. Kinder und Jugendliche im Nationalsozialismus. Wien: Edition Mauthausen. 2010. Str. 115–125.
Boschki, Reinhold: Heimweh nach Sighet. Einführung in die literarische Welt Wiesels. In: Das Gegenteil von Gleichgültigkeit ist Erinnerung. Versuche zu Elie Wiesel. Dagmar Mensink, Reinhold Boschki (eds.). Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag. 1995. Str. 38–65.
Celan, Paul: Mohn und Gedächtnis. Stuttgart: Dt. Verl. – Anst. 1952.
Cinger, František: Arnošt Lustig zadním vchodem. Praha: MF. 2009.
Demmer, Ulrike; Weinzierl, Alfred: Der Körper vergisst nicht. Der Münchner Psychoanalytiker Michael Ermann über seine Begegnungen mit Kriegskindern, die Weitergabe ihrer Traumata an die nächste Generation und die späte Verarbeitung im Alter. Der Spiegel Online, 21. 2. 2009.http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-64283811.html[přístup 16. 5. 2012]
Doležel, Lubomír: Slohové problémy Arnošta Lustiga. In: Plamen č.8/1960. Str. 92–95.
Franková, A.: Deník. Praha: Triáda. 2010.
Fromm, Erich.: Strach ze svobody. Praha: Naše vojsko 1993.
German 20th Century Poetry. Reinhold Grimm, Irmgard Hunt (eds.). New York:The Continuum International Publishing Group Inc. 2001.
Herzl, Theodor: Židovský stát. Pokus o moderní řešení židovské otázky. Praha: Academia. 2009.
Holocaust a válka očima dětí. (Utajené deníky). Uspoř. Laurel Hollidayová. Praha: Prostor 1997.
Holocaust Literature. An Encycloepdia of writers and their work. Volume II Lerner to Zychlinsky. S. Lillian Kremer (ed.). New York/London: Routledge. 2003.
Holocaust Literature. An Encyclopedia of writers and their work. Volume I Agosín to Lentin. S. Lillian Kremer (ed.). New York; London: Routledge. 2003.
Holocaust Literature. Volume 2. Life With a Star a World at Arms. John K. Roth (ed.) Pasadena, California/Hackensack, New Jersey: SALEM PRESS, INC. 2008.
Holý, Jiří: Předmluva. In: Holokaust v české, slovenské a polské literatuře. Ed. Jiří Holý a kolektiv autorů. UK v Praze: Nakladatelství Karolinum 2007. Str. 7–19.
Hovory s Primo Levim 1963–1987. Vybral, uspořádal a poznámkami opatřil Marco Belpoliti. Praha–Litomyšl: Paseka 2003.
Klügerová, R.: Poslední stanice život. Praha: Nakladatelství Franze Kafky. 1997.
Lezzi, Eva: Zerstörte Kindheit. Literarische Autobiographien zur Shoah. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag 2001.
Linke, Arno: Pravda Arnošta Lustiga. In: Noc a naděje. Démanty noci. Dita Saxová. Praha: Československý spisovatel, 1966.
Lustig, Arnošt: Zpověď. Praha: Nakladatelství Franze Kafky. 2009.
Machonin, Sergej: Doslov. In: Kristof, A: Velký sešit. Praha: MF. 1995.
Malina, Peter: Kindsein im Nationalsozialismus. Für eine tiefergehende Wahrnehmung der eigenen Geschichte. In: Geraubte Kindheit. Kinder und Jugendliche im Nationalsozialismus. Wien: Edition Mauthausen. 2010. Str. 57–87.
Marhoul, Václav: Nabarvené ptáče, rukopis scénáře.
Melchardt, Sylvia: Theodizee nach Auschwitz. Der literarische Beitrag Elie Wiesels zur Klärung eines philosophischen Problems. Münster: LIT. 2001.
Mensink, Dagmar: Erinnerung ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. In: Das Gegenteil von Gleichgültigkeit ist Erinnerung. Versuche zu Elie Wiesel. Dagmar Mensink und Reinhold Boschki (eds.). Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag. 1995. Str. 148–173.
Müller, Herta.: Wenn wir schweigen, werden wir unangenehm – wenn wir reden, werden wir lächerlich. Kann Literatur ein Zeugnis ablegen? In: TEXT+KRITIK. Herta Müller. Heft 155, Juli 2002. Str. 5–15.
Petříček, Miroslav: S povídkou do života. In: Nový život. Měsíčník pro literaturu a umění. 1958. Č. 8. Str. 625–630.
Riesel, Petr.: Práce s vlastním traumatem holocaustu. Identita, asimilace, vyrovnávání se současností. In: Čes a slov Psychiat 2011; 107 (1). Str. 47–53.
Saint Cheron de, Michel: Elie Wiesel. Zlo a exil. Rozhovory. Praha: Portál. 2000.
Semprun, Jorge, Wiesel, Elie: Schweigen ist unmöglich. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1997.
Scholes, R., Kellogg, R.: Povaha vyprávění. Brno: Host. 2002.
Skácel, Jan: Básně I. Třebíč: Blok. 2008.
Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava: Sfinga. 1994.
Slovník polských spisovatelů. Praha: Libri. 2000.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia. 2006.
Solženicyn, Alexandr: Souostroví Gulag. 1918-1956. 1. díl. Prague: OK CENTRUM. 1990.
Suchý, J.: Dítě školou povinné. Praha: Albatros. 2011.
Tippner, Anja: Vzpomínka, svědectví a kritika. Henryk Grynberg a šoa. In: Holokaust v české, slovenské a polské literatuře. Ed. Jiří Holý a kolektiv autorů. UK v Praze: Karolinum 2007. Str. 55–69.
Tomáš, Filip: Král promluvil, neřekl nic. In: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha: Akropolis. 2011. Str. 255–278.
Věstník židovských náboženských obcí v Československu. Roč. XVII. Č. 1. 1955.
Vice, Sue: Holocaust Fiction. London; New York: Routledge. 2000.
Vice, Sue: Children Writing the Holocaust. Palgrave Macmillan. 2004.
Vohryzek, Josef: Prozaická prvotina. In: Literární kritiky. Praha: Torst. 1995. Str. 81–84.
Wiesel, Elie: Jenseits des Schweigens. In: Das Gegenteil von Gelichgültigkeit ist Erinnerung. Versuche zu Elie Wiesel. Dagmar Mensink, Reinhold Boschki (eds.). Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag. 1995. Str. 9–38.
Wiesel, Elie: Všechny řeky spějí do moře. Paměti. Praha: Pragma. 1997.
Young, James E.: Beschreiben des Holocaust. Darstellung und Folgen der Interpretation. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1997.
Zweig, Stefan: Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. G. B. Fischer 1965.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK