Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Athanasius Kircher (1602-1680) a jeho vliv na přírodní filosofii v Českých zemích
Název práce v češtině: Athanasius Kircher (1602-1680) a jeho vliv na přírodní filosofii v Českých zemích
Název v anglickém jazyce: Athanasius Kircher (1602-1680) and his Influence on the Natural Philosophy in the Czech Lands
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2010
Datum zadání: 05.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:07.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.11.2011
Oponenti: Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D.
  doc. RNDr. Petr Sklenička, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Disertace se zabývá vlivem díla a osobnosti Athanasia Kirchera (1602-1680) na vědecký a kulturní vývoj v Českých zemích. Tento vliv byl nezanedbatelný vzhledem k vládnoucímu jezuitskému školství v této a následující době. Autorka se pokusí sledovat tento vliv i po rozpuštění jezuitského řádu až do současnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The dissertation considers scientific as well as cultural influence of work and personality of Athanasius Kircher (1602-1680) in the Czech Lands. This influence was considerable especially due to the Jesuit educational system which reigned during the period of his life as well as another hundred years after Kircher´s death. There will be an attempt in this dissertation to trace Kircher´s influence even after dissolution of the Jesuit order until the present
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK