Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení morfologie obličeje pacientů s orofaciálními rozštěpy v návaznosti na terapeutické postupy.
Název práce v češtině: Hodnocení morfologie obličeje pacientů s orofaciálními rozštěpy v návaznosti na terapeutické postupy.
Název v anglickém jazyce: Assessment of facial morphology in patients with orofacial clefts in relation to surgical protocols
Klíčová slova: Neonatální cheiloplastika, sekundární spongioplastika, rozštěp, růst patra, morfologie obličeje, asymetrie obličeje, 3D geometrická morfometrie, klasická morfometrie, pohlavní dimorfismus
Klíčová slova anglicky: Neonatal cheiloplasty, secondary alveolar bone rafting, cleft, palate growth, facial morphology, facial asymmetry, 3-D geometric morphometry, classical morphometry, facial sexual dimorphism
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.04.2010
Datum zadání: 01.04.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 15:30
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:16.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Oponenti: prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc.
  doc. RNDr. PaedDr. Stanislav Katina, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK