Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Littering v obchodních centrech Prahy
Název práce v češtině: Littering v obchodních centrech Prahy
Název v anglickém jazyce: Littering in shopping malls in Prague.
Klíčová slova: literring, obchodní centra, litter, odpad
Klíčová slova anglicky: littering, schoping mall, litter, waste
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.05.2010
Datum zadání: 20.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2011
Oponenti: Ing. Zdenka Kotoulová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Kvantifikace a kvalifakace nezákonně odhozených odpadů v prostředí velkých nákupních center v Praze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK