Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující variabilitu v reakcích sýkor (Paridae) vůči nové a aposematické kořisti.
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující variabilitu v reakcích sýkor (Paridae) vůči nové a aposematické kořisti.
Název v anglickém jazyce: Factors influencing variability i behaviour towards novel and aposematic prey in tits (Paridae)
Klíčová slova: Explorace, neofobie, aposematismus, personalita, Paridae
Klíčová slova anglicky: Exploration, neophobia, aposematism, personality, Paridae
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.03.2010
Datum zadání: 31.03.2010
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: prof. RNDr. František Sedláček, CSc.
  prof. doc. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK