Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
První zrušení žďárského kláštera
Název práce v češtině: První zrušení žďárského kláštera
Název v anglickém jazyce: The first abolition of the Monastery of Žďár
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2010
Datum zadání: 31.03.2010
Datum a čas obhajoby: 31.03.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK