Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah senátu a vlády
Název práce v češtině: Vztah senátu a vlády
Název v anglickém jazyce: Relationship senate and government
Klíčová slova: Senát, vláda, parlament, parlamentarismus, bikameralismus, dvoukomorový, senátor, ministr
Klíčová slova anglicky: Senate, government, parliament, parliamentarism, bikameralism, bicameral, senator, minister
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.03.2010
Datum zadání: 19.03.2010
Datum a čas obhajoby: 21.10.2015 16:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:26.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:07.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.10.2015
Oponenti: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK