Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika - filosofie praktické motivace : aspekty motivačních jevů idealismu a existencialismu v pedagogice
Název práce v češtině: Pedagogika - filosofie praktické motivace : aspekty motivačních jevů idealismu
a existencialismu v pedagogice
Název v anglickém jazyce: Pedagogy – Philosophy of Practical Motivation : Aspects of Motivation Phenomena
of Idealisms and Existencialism in Pedagogy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2010
Datum zadání: 30.03.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK