Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologické vlastnosti titanové slitiny povlečené hydroxyapatitem ve vztahu k přímému zatížení dentálního imolantátu
Název práce v češtině: Biologické vlastnosti titanové slitiny povlečené hydroxyapatitem ve vztahu k přímému zatížení dentálního imolantátu
Název v anglickém jazyce: Biological properties of titanium alloy coated with hydroxyapatite in relation to immediate implant loading
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: 2. lékařská fakulta UK (11-00012)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2006
Datum zadání: 15.12.2006
Datum a čas obhajoby: 07.03.2007 15:00
Místo konání obhajoby: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 07.03.2007
Oponenti: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
  prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK