Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Role imunitní odpovědi v patofyziologii infekčních meningitidy
Název práce v češtině: Role imunitní odpovědi v patofyziologii infekčních meningitidy
Název v anglickém jazyce: The role of the immune response in the pathophysiology of infectious meningitis
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce (11-00850)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.03.2007
Datum zadání: 15.03.2007
Datum a čas obhajoby: 14.06.2007 11:30
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:15.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2007
Oponenti: Drahomíra Bartošová
  prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK