Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sites and Consequences of Mitochondreal ROS Production
Název práce v češtině: název v českém jazyce není uveden
Název v anglickém jazyce: Sites and Consequences of Mitochondreal ROS Production
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Akademie věd ČR (11-00048)
Vedoucí / školitel: MUDr. Josef Houštěk, CSc., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2006
Datum zadání: 17.09.2006
Datum a čas obhajoby: 08.11.2006 16:00
Místo konání obhajoby: Děkanát 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 08.11.2006
Oponenti: prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc.
  prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK