Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Synthesis of novel types of annulated deazapurine nucleosides with potential biological activity
Název práce v češtině: Syntéza nových typů anelovaných deazapurinových nukleosidů s potenciální biologickou aktivitou
Název v anglickém jazyce: Synthesis of novel types of annulated deazapurine nucleosides with potential biological activity
Klíčová slova: Pyrimidoindolové nukleosidy, thienopyrrolopyrimidinové nukleosidy, palladiem katalyzované cross-couplingové reakce, cytostatické aktivity, protivirové aktivity
Klíčová slova anglicky: Pyrimidoindole nucleosides, thienopyrrolopyrimidine nucleosides, palladium catalyzed cross-couplings, cytostatic activity, antiviral activity
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2010
Datum zadání: 29.03.2010
Datum a čas obhajoby: 22.05.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.02.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2015
Oponenti: prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.
  prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK