Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrat k Oslu a stínu. Satirické drama v dobovém kontextu.
Název práce v češtině: Návrat k Oslu a stínu. Satirické drama v dobovém kontextu.
Název v anglickém jazyce: Return to "The Ass and the Shadow". Satirical Drama in the Contemporary Context.
Klíčová slova: Osvobozené divadlo; dobový kontext; umění a společnost; satira; angažovanost
Klíčová slova anglicky: Liberated Theatre; Contemporary context; Art and Society; Satire; Engagement
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.03.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je představit satirické drama Osel a stín (1933) Jiřího Voskovce a Jana Wericha v širším dobovém kontextu, v souvislostech literárního, divadelního, společenského a politického dění. V průřezu dobovou situací bude pozornost věnována proměnám autorských textů a komiky V+W, statutu a působení Osvobozeného divadla a jeho představitelů a dalším příznačným momentům a otázkám (vztah individuality a moci, angažovanost, možnosti politické satiry, časovost a nadčasovost, ironie výběru kocourkovského jeviště atp.).
Seznam odborné literatury
sb. 10 let Osvobozeného divadla 1927-1937, Praha 1937.
J. Voskovec - J. Werich: Osel a stín, Praha 1965.
J. Voskovec - J. Werich: Hry 1-4, Praha 1980-2000.
M. Schonberg: Osvobozené, Praha 1992.
M. Schonberg: Rozhovory s Voskovcem, Praha 2005.
J. Voskovec - J. Werich: Nikdy nic nikdo nemá...V & W neznámí II. 1929-1938, Praha 2001.
J. Voskovec - J. Werich: Korespondence 1-3, Praha 2007-2008.
J. Pelc: Zpráva o Osvobozeném divadle, Praha 1982.
V. Papoušek - D. Tureček: Hledání literárních dějin, Praha 2005.
Hledání literárních dějin v diskusi (ed. J. Wiendl), Praha-Litomyšl 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK