Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv aerobního tréninku a respirační fyzioterapie na funkce plic u pacientů s cystickou fibrózou
Název práce v češtině: Vliv aerobního tréninku a respirační fyzioterapie na funkce plic u pacientů s cystickou fibrózou
Název v anglickém jazyce: The influence of aerobic training and respiratory physiotherapy upon pulmonary functions of the patiens with cystic fibrosis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lázeňské medicíny 1. LF UK v Praze (11-00642)
Vedoucí / školitel: Marek Lekeš, DiS
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.03.2010
Datum zadání: 26.03.2010
Datum a čas obhajoby: 16.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: KRL
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Markéta Majerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK