Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojem magického realizmu v ruské a v latinskoamerické literatuře
Název práce v češtině: Pojem magického realizmu v ruské a v latinskoamerické literatuře
Název v anglickém jazyce: The Concept of Magic Realism in Russian and Latin American Literature
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2010
Datum zadání: 20.09.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.09.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Analyzovat terminologické vymezení pojmu magický realizmus v odborné literatuře (hispanistické)
2. Analyzovat aplikaci pojmu v ruské literatuře
3. Dokázat shody a rozdíly v aplikaci pojmu v obou prostředích. Pro vlastní analýzu využít děl Č. Ajtmatova, A. Kima, J. Gyrcheu, A. Carpentiera a G. G. Márqueze. S největší pravděpodobností analýza ukáže, že používání pojmu je v obou prostředích rozdílné, nicméně je možné dokázat shody v moderních mytologických a kosmických aspektech románů.
Seznam odborné literatury
Eva Lukavská - "Zázračné reálno" Magický realizmus, Host, Brno, 2003
Anna Housková - Imaginace Hispánské Ameriky, Torst, Praha 1998
Miroslav Mikulášek - Hledání "duše" díla v umění interpretacei, Tilia, Ostrava, 2004
Jana Sováková - Románový svět Anatolije Kima, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2008
G. Gačev - Čingiz Ajtmatov i mirovaja literatura, Kyrgyzstan, Frunze 1982
Milan Hrala - Ruská moderní literatura 1890-2000, Karolinum, Praha, 2007
J. M. Meletinskij - Poetika mifa, RAN, Moskva, 2000
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK