Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dramaticko- výchovné činnosti ve školní družině
Název práce v češtině: Dramaticko- výchovné činnosti ve školní družině
Název v anglickém jazyce: Dramatically educational activities in after-school club
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.03.2010
Datum zadání: 24.03.2010
Datum a čas obhajoby: 27.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK