Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Názory rodičovské veřejnosti na předškolní vzdělávání
Název práce v češtině: Názory rodičovské veřejnosti na předškolní vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Opinions of the parenting community on preschool education
Klíčová slova: předškolní výchova a vzdělávání, prorodinný balíček, zařazování dvouletých dětí do mateřské školy, evaluace mateřské školy rodičovskou veřejností
Klíčová slova anglicky: preschool care and education, pro-family package, integration of two-year-olds into nursery schools, evaluation of nursery schools by the parenting public
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.03.2010
Datum zadání: 08.03.2011
Datum a čas obhajoby: 09.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2011
Oponenti: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK