Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující náročnost učitelské profese
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující náročnost učitelské profese
Název v anglickém jazyce: Factors Making The Teaching Profession Difficult
Klíčová slova: náročnost učitelství, příčiny stresu učitelů, učitelská profese, duševní, hygiena
Klíčová slova anglicky: teaching pressure, teacher´s stress causes, teaching profession,, psychohygiene
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.03.2010
Datum zadání: 24.03.2010
Datum a čas obhajoby: 23.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2012
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK