Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace prvků mediální výchovy do volnočasových aktivit školní družiny
Název práce v češtině: Aplikace prvků mediální výchovy do volnočasových aktivit školní družiny
Název v anglickém jazyce: Application of media education elements
in free time activities of a school club.
Klíčová slova: Média, mediální výchova, mediální gramotnost, mediální kompetence, volný čas, pedagogické ovlivňování volného času, školní družina, volnočasové aktivity, školní vzdělávací program pro školní družinu
Klíčová slova anglicky: Media, media education, media literaci, media competence, free time, pedagogical influence on the free time, school club, free time activities, school educational curriculum for a school club
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.03.2010
Datum zadání: 11.01.2011
Datum a čas obhajoby: 17.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2011
Oponenti: PhDr. Jiřina Pávková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK