Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika výuky češtiny pro Slovany (se zaměřením na jižní slovanský areál)
Název práce v češtině: Problematika výuky češtiny pro Slovany (se zaměřením na jižní slovanský areál)
Název v anglickém jazyce: Czech language teaching to the slavic people (focusing on the South Slavonic area)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2010
Datum zadání: 24.03.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marija Vlašić, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK