Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakcie NKT a myeloidných supresorických buniek a protinádorová imunita
Název práce v jazyce práce (slovenština): Interakcie NKT a myeloidných supresorických buniek a protinádorová imunita
Název práce v češtině: Interakce NKT a myeloidních supresorických buněk a nádorová imunita
Název v anglickém jazyce: Interaction between NKT and myeloid derived suppressor cells
and antitumour immunity
Klíčová slova: NK T- lymfocyty, myeloidné supresorické bunky, imunosupresia, protinádorová imunita, ?-Galaktosylceramid
Klíčová slova anglicky: natural Killer T-lymphocyte, myeloid-derived suppressor cells, immunosuppression, antitumor immunity, alpha-galactosyl ceramide
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milan Reiniš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.03.2010
Datum zadání: 16.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2010
Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK