Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve
Název práce v češtině: Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve
Název v anglickém jazyce: Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins
Klíčová slova: Zkřemenělé stonky, svrchní paleozoikum, podkrkonošská pánev, vnitrosudetská pánev, přesličky, kordaity, konifery, paleoekologie
Klíčová slova anglicky: Silicified stems, upper Paleozoic, Krkonoše Piedmont Basin, Intrasudetic Basin, calamitaleans, cordaitaleans, conifers, palaeoecology
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2010
Datum zadání: 23.03.2010
Datum a čas obhajoby: 26.11.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.11.2014
Oponenti: RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
  Slawomir Florjan, Dr.
 
 
Předběžná náplň práce
Systematické a paleoekologické studium svrchnopaleozoických zkřemenělých stonků přesliček a některých nahosemenných rostlin dřev z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Systematical and palaeoecological study of upper Paleozoic silicified stems of calamitaleans and seed plants from the Intrasudetic and Krkonoše Piedmont basins.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK