Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klima školní třídy
Název práce v češtině: Klima školní třídy
Název v anglickém jazyce: Climate of a school class
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.03.2010
Datum zadání: 23.03.2010
Datum a čas obhajoby: 18.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK