Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Synthesis and applications of fluorophosphonates
Název práce v češtině: Syntéza a aplikace fluorfosfonátů
Název v anglickém jazyce: Synthesis and applications of fluorophosphonates
Klíčová slova: nukleofilní adice, difluorfosfonáty
Klíčová slova anglicky: nucleophilic additions, difluorophosphonates
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Beier, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.03.2010
Datum zadání: 23.03.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.11.2012
Oponenti: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
  RNDr. Jan Kvíčala, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem projektu je vyvinout nové syntetické postupy pro přípravu nových difluorovaných a trifluorovaných organických molekul vycházejících z fluorovaných fosfonátů jako je diethyl-difluormethylfosfonát nebo diethyl-trifluormethylfosfonát.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the project is to develop new synthetic methodologies for the synthesis of novel di- and trifluorinated organic compounds starting from fluorinated phosphonates such as diethyl difluoromethylphosphonate and diethyl trifluoromethyl phosphonate.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK