Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Židé v Berlíně v období Výmarské republiky
Název práce v češtině: Židé v Berlíně v období Výmarské republiky
Název v anglickém jazyce: Jews in Berlin in epoch of Weimar Republic
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.03.2010
Datum zadání: 22.03.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: PhDr. Lena Arava-Novotná, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK