Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Glykobiologie nádorů hlavy a krku
Název práce v češtině: Glykobiologie nádorů hlavy a krku
Název v anglickém jazyce: Glycobiology of head and neck cancers
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomický ústav 1. LF UK (11-00110)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2009
Datum zadání: 12.06.2009
Datum a čas obhajoby: 04.11.2009 14:30
Místo konání obhajoby: Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.11.2009
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
  prof. MUDr. Pavel Komínek, MBA, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK