Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Představení základních pojmů a problémů oboru "Surveillance Studies" (podle Davida Lyona)
Název práce v češtině: Představení základních pojmů a problémů oboru "Surveillance Studies"
(podle Davida Lyona)
Název v anglickém jazyce: An Introduction to the Main Terms and Problems of "Surveillance Studies"
(according to D. Lyon)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.03.2009
Datum zadání: 18.03.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:19.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.03.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Daniel Slavíček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK