Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení ethanolu v automobilovém benzínu impedančním detektorem.
Název práce v češtině: Stanovení ethanolu v automobilovém benzínu impedančním detektorem.
Název v anglickém jazyce: Determination of ethanol in petrol using impedance detector
Klíčová slova: ethanol, benzín, impedanční detektor
Klíčová slova anglicky: ethanol, petrol, impedance detector
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Opekar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.03.2010
Datum zadání: 02.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Pro stanovení rozpouštědel v binárních směsích bude využito bezkontaktního impedančního detektoru s kapacitními detekčními celami v nichž je dielektrikem testovaná směs. Testována budou různá konstrukční uspořádání detekčních cel a různé metody získání analytického signálu. Vývoj metody bude orientován přednostně na stanovení ethanolu v automobilovém benzínu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Contactless impedance detector with capacitive detection cell can be applied for detection of solvents in binary mixtures. The development of the method, with various geometric arrangements of the detection cell, will primarily be oriented to determination of ethanol in gasoline.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK