Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha Evropské unie při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti
Název práce v češtině: Úloha Evropské unie při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti
Název v anglickém jazyce: The role of the European Union in preserving international peace and security
Klíčová slova: Evropská unie, bezpečnostní úloha, mezinárodní mír a bezpečnost, mezinárodní organizace, vojenské mise EU
Klíčová slova anglicky: European Union, security role, international peace and security, international organizations, EU military operations
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.03.2010
Datum zadání: 18.11.2010
Datum a čas obhajoby: 26.01.2011 13:30
Místo konání obhajoby: PF místnost č. 217
Datum odevzdání elektronické podoby:18.11.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:18.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2011
Oponenti: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Úloha Evropské unie při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti - mezinárodněprávní aspekty. Analýza působení Evropské unie jako "globálního hráče", který respektuje mezinárodní právo a hlavní odpovědnost Rady bezpečnosti OSN za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Vymezení obecného rámce pro úlohu Evropské unie při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti (definice základních pojmů, charakteristika systému kolektivní bezpečnosti OSN, úloha oblastních dohod a orgánů při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti, význam práva na sebeobranu v současném mezinárodním systému), vývoj spolupráce v otázkách bezpečnosti a obrany na úrovni Evropské unie, analýza realizace vojenských operací Evropské unie, spolupráce EU s OSN a NATO, problematika kategorizace Evropské unie jako mezinárodní organizace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The role of the European Union in maintaining international peace and security - international law aspects. Analysis of the European Union as a "global player" which respects international law and primary responsibility of the United Nations Security Council for international peace and security. Delimitation of general framework for the role of the European Union in maintaining international peace and security (definition of basic terms, characterization of the United Nations collective security system, the role of the regional arrangements and agencies in maintaining international peace and security, role of the right of self-defence in current international system), development of cooperation in the area of security and defence at the EU level, analysis of realisation of EU military missions, cooperation between the EU and the UN, NATO, respectively, issue of categorisation of the European Union as an international organization.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK