Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The basic composite section in the Barrandian Lower Devonian succession of the beds using magnetic susceptibility stratigraphy
Název práce v češtině: Opěrný profil barrandienským spodním devonem s použitím magnetosusceptibilitní stratigrafie
Název v anglickém jazyce: The basic composite section in the Barrandian
Lower Devonian succession of the beds using magnetic susceptibility stratigraphy
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2004
Datum zadání: 17.10.2004
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:10.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2012
Oponenti: RNDr. Aleš Kapička, CSc.
  Dr. Charles VerStraeten
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK