Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bilingual Family
Název práce v češtině: Bilingvní rodina
Název v anglickém jazyce: Bilingual Family
Klíčová slova: sekvenční bilingvismus, souběžný bilingvismus, bilingvismus nemluvněte, bilingvismus dítěte, bilingvismus dospívajícího, bilingvismus dospělého, přepínání z jednoho jazyka do druhého, osvojení jazyka, interference, chyby
Klíčová slova anglicky: sequential bilingualism, simultaneous bilingualism, infant bilingualism, child bilingualism, adolescent bilingualism, adult bilingualism, code-switching, language acquisition, interference, errors
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2010
Datum zadání: 13.04.2012
Datum a čas obhajoby: 01.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2012
Oponenti: Mark Robert Farrell
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK