Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The use of carbon-based electrodes for the development of new electrochemical methods for the determination of aminonitrophenols
Název práce v češtině: Použití elektrod na bázi uhlíku k vývoji nových elektrochemických metod stanovení aminonitrofenolů
Název v anglickém jazyce: The use of carbon-based electrodes for the development of new electrochemical methods for the determination of aminonitrophenols
Klíčová slova: Aminonitrofenol, uhlíková pastová elektroda, borem dopovaná diamantová
Klíčová slova anglicky: Aminonitrophenol, carbon paste electrode, boron-doped diamond electrod
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2010
Datum zadání: 16.03.2010
Datum a čas obhajoby: 12.08.2013 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:10.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.08.2013
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.
  prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK