Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Effects of chemopreventive compounds on cytochrome P450s
Název práce v češtině: Vliv chemopreventivních látek na cytochromy P450
Název v anglickém jazyce: Effects of chemopreventive compounds on cytochrome P450s
Klíčová slova: chempreventivních sloučeniny, cytochrom P450, indukce, metabolismus
Klíčová slova anglicky: chempreventive compou, cytochrome P450, induction, metabolism
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2006
Datum zadání: 18.09.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.10.2010
Oponenti: doc. RNDr. Otto Helia, CSc.
  RNDr. Mgr. Radka Václavíková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK