Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Studium topologie cytochromů P450 chemickými modifikačními technikami
Název práce v češtině: Studium topologie cytochromů P450 chemickými modifikačními technikami
Název v anglickém jazyce: Study of cytochrome P450 topology by chemical modification techniques
Klíčová slova: cytochrom P450, sondy, membránová topologie, 3D struktura
Klíčová slova anglicky: cytochrome P450, probes, membrane topology, 3D structure
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2010
Datum zadání: 16.03.2010
Konzultanti: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK