Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium termodynamických vlastností vybraných keramik
Název práce v češtině: Studium termodynamických vlastností vybraných keramik
Název v anglickém jazyce: Study of thermodynamic properties of selected ceramics
Klíčová slova: Oxidy, nitridy, tepelná kapacita, enthalpie, entropie
Klíčová slova anglicky: Oxides, nitrides, heat capacity, enthalpy, entropy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
práce experimentálního charakteru
Seznam odborné literatury
časopisecká literatura
Předběžná náplň práce
Keramické materiály na bázi oxidů a nitridů vykazují celou ředu dielektrických, feroelektrických a optoelektrických vlastností s velkým aplikačním potenciálem. Pro jejich přípravu je velmi důležitá znalost tepelných vlastností, enthalpie a entropie.
Cílem práce je detailní kalorimetrické studium vybraných keramik a vyhodnocení naměřených závislostí.
Práce předpokládá jistou experimentální zručnost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Oxide and nitride based ceramic materials exhibit wide variety of dielectrical, ferroelectrical and optoelectrical properties with large application potential. The knowledge of thermal properties like enthalpy and entropy is essential for their preparation.
The goal of this work is detailed calorimatric study of selected ceramics and interpretation of measured dependencies.
Some experimental skill is expected.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK