Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Typologie azylové politiky EU ve vztahu k žadatelům o azyl
Název práce v češtině: Typologie azylové politiky EU ve vztahu k žadatelům o azyl
Název v anglickém jazyce: Typology of the EU asylum policy in relation to asylum seekers
Klíčová slova: žadatelé o azyl, azylová politika, srovnávací analýza,
Klíčová slova anglicky: asylum seekers,
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2010
Datum zadání: 30.04.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2010
Oponenti: Mgr. Lucie Šánová
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK