Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Compactness of operators on function spaces
Název práce v češtině: Kompaktnost operátorů na prostorech funkcí
Název v anglickém jazyce: Compactness of operators on function spaces
Klíčová slova: operátor, Banachův prostor funkcí, kompakt
Klíčová slova anglicky: operator, Banach function space, compactness
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2010
Datum zadání: 12.04.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2010
Oponenti: doc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
seznámit se s existující literaturou o kompaktnosti operátorů a pokusit se získat nové poznatky se speciálním důrazem na monotónní operátory a operátory obsahující suprema
Seznam odborné literatury
C. Bennett, R. Sharpley: Interpolation of Operators, Academic Press, 1988

B. Opic, A. Kufner: Hardy-type inequalities, Pitman, 1991

D.E. Edmunds, P. Gurka, L. Pick: Compactness of Hardy-type operators in weighted Banach function spaces, Studia Math. 109 (1994), 73-90

A. Gogatishvili, B. Opic and L. Pick, Weighted inequalities for Hardy-type operators involving suprema, Collect. Math. 57, 3 (2006), 227-255
Předběžná náplň práce
seznámit se s existující literaturou o kompaktnosti operátorů a pokusit se získat nové poznatky se speciálním důrazem na monotónní operátory a operátory obsahující suprema
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
the student will study existing literature on compactness of operators and will try to obtain new results with main concern on monotone operators and operators involving suprema
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK