Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mobbing na pracovištích intenzivní péče
Název práce v češtině: Mobbing na pracovištích intenzivní péče
Název v anglickém jazyce: Bullying in the Intensive Care Units
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Mellanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2009
Datum zadání: 07.12.2009
Datum a čas obhajoby: 21.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: MUDr. Hynek Sechovský
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK